iindex>oversigtundersøgte opgaver
         
til index erindringer.

Erindringer fra AFF skrevet af Carlo Møller

Formanden har bedt mig om at skrive noget om min aktive idræts tid og leder tid. Jeg vil fremdrage nogle få ting og ellers fortælle hvad A.F.F har betydet for mig gennem et medlemskab gennem snart seksti år. 
Jeg har aldrig været i tvivl om jeg skulle tilbringe min fritid.
Det var en dejlig forårsdag i 1925, at Villiam og Gustav Simonsen fik mig med på Aalborg station, og jeg blev indmeldt i A.F.F. det har jeg været siden.
En vinteraften i 1927 holdt vi klubaften i klubhuset i Skovdalen dette hus delte vi med "Chang" vi havde et lokale på ca. 30 m2. En petroliumsovn til opvarmning og en 25W pære til at lyse op.
Der blev holdt taler, midt under det hele stod Jacob op og talte til hver af os idrætsmænd, samtidig med at han uddelte en opmærksomhed, der bestod af en blikorden, det var ikke fordi, at den var af blik, men det var den måde det blev sagt på, der gjorde aftenen højtidelig, et minde der aldrig glemmes.
Husk at alt var meget primitiv, vi kunne om vinteren ikke få vand i bruseren, det var som regel frosset, vi havde vand med hjemmefra på flasker for at blive vasket.